The Spring semester's third ordinary Nation meeting May 7

The Spring semester's third ordinary Nation meeting May 7

Dear Sydskåningar!

The Spring semester’s third and last regular National meeting will be held on Tuesday 7 May at 18.00(..).
Below you will find the Nomination Committee’s proposal for positions of trust.

Interested in the election committees’ election processes?
You will find the election process for the nation’s nomination committee HERE, and you will find the Nomination Committee of the Senior College HERE.

Motivations

Presentations

Candidatures
Candidates or counter-candidates for all posts except the Upper Board and the Nomination Mommittee member can be made by free nomination at the Nation Meeting.
Counter-candidates for the Upper Board and Nomination Committee posts must have been notified to Qurator via q@sydskanska.se no later than three (3) days before the meeting, ie. no later than. 17:59 Saturday, May 4. Counter-candidatures received in time will be announced on Monday May 6.

Proposals for a case to be dealt with at the Nation Meeting shall be submitted to the Qurator in writing no later than five (5) days before the meeting.

Meeting formalities – SVE  ENG
Glossary – SVE  ENG

For questions and concerns, do not hesitate to contact me at q@sydskanska.se.

Warm greetings,
Moa Johansson
Qurator

Dear Sydskåningar!

The Spring semester’s third and last regular National meeting will be held on Tuesday 7 May.

Nomination:
The Nomination will take place from Tuesday 9th April to Saturday 20th April at 23:59. Nominations received after this time will not be considered.
You nominate by clicking HERE.
The Remaining supplementary elections are not prepared, for these apply free candidacy at the national meeting. If a member of the nation Wishes to stand as a candidate without attending the meeting, candidacy may be sent in good time before the meeting to q@sydskanska.se.

Interviews:
The Interviews are conducted mainly between Monday, April 22nd and Wednesday, May 1. If you Have difficulty attending these times, you can contact the nomination committee at valberedning@sydskanska.se.

For questions and concerns, please do not hesitate to contact me at q@sydskanska.se.

Warm Greetings,
Moa Johansson,
Qurator

Kära Sydskåningar!

Vårterminens tredje och sista ordinarie Nationsmöte går av stapeln tisdagen den 7 maj kl 18.00(..).
Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter.

Intresserad av valberedningarnas valprocesser? 
Valprocessen för nationens valberedning finner ni HÄR och Seniorskollegiets valberedning finner ni HÄR.

Motiveringar

Presentationer

Kandidaturer
Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom övre styret samt valberedningsledamot kan göras genom fri nominering på nationsmötet.
Motkandidaturer för övre styret och valberedningsposter skall ha meddelats Qurator via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. senast kl. 17:59 lördagen den 4 maj. I tid inkomna motkandidaturer anslås måndag den 6 maj.

Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet.

Mötesformalia – SVE  ENG
Ordlista – SVE  ENG

Vid frågor och funderingar, tveka inte att höra av er till mig på q@sydskanska.se.

Varma hälsningar,
Moa Johansson,
Qurator

Kära Sydskåningar!

Vårterminens tredje och sista ordinarie Nationsmöte går av stapeln tisdagen den 7 maj kl 18.00(..).
Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter.

Intresserad av valberedningarnas valprocesser? 
Valprocessen för nationens valberedning finner ni HÄR och Seniorskollegiets valberedning finner ni HÄR.

Motiveringar

Presentationer

Kandidaturer
Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom övre styret samt valberedningsledamot kan göras genom fri nominering på nationsmötet.
Motkandidaturer för övre styret och valberedningsposter skall ha meddelats Qurator via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. senast kl. 17:59 lördagen den 4 maj. I tid inkomna motkandidaturer anslås måndag den 6 maj.

Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet.

Mötesformalia – SVE  ENG
Ordlista – SVE  ENG

Vid frågor och funderingar, tveka inte att höra av er till mig på q@sydskanska.se.

Varma hälsningar,
Moa Johansson,
Qurator