Vårterminens första ordinarie Nationsmöte 12 februari

Vårterminens första ordinarie Nationsmöte 12 februari

Kära Sydskåningar!

Välkomna till vårterminens första ordinarie nationsmöte som går av stapeln tisdagen den 12 februari, 2019. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter att ske, dels beslut om vårterminens budget och verksamhetsplan att tas. Nedan finner ni kallelsen, föredragningslistan och utlysning av de vakanta förtroendeposterna.

Handlingar angående budget och verksamhetsplan för VT19 finns att tillgå på nationens expedition under dess öppettider samt vid överenskommelse. Kontakta q@sydskanska.se för mer information.

Nedan finner ni förslag till förtroendeposter av Seniorskollegiets valberedning. Intresserad av valberedningens valprocess? Klicka då HÄR.

Motivering
Seniorskollegiets valberednings rekommendationer VT19

Kandidaturer

Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom Valberedningsledamot och Notarie kan göras genom fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 9 februari, kl. 17:59.  I tid inkomna motkandidaturer anslås måndag den 11 februari. Kandidaturer inkomna efter detta kommer inte att beaktas.

Varma hälsningar,

Moa Johansson
Qurator