Vårterminens första ordinarie Nationsmöte 12 februari

Kära Sydskåningar! Välkomna till vårterminens första ordinarie nationsmöte som går av stapeln tisdagen den 12 februari, 2019. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter att ske, dels beslut om vårterminens budget och verksamhetsplan att tas. Nedan finner ni kallelsen, föredragningslistan och utlysning av de vakanta förtroendeposterna. Handlingar angående budget och verksamhetsplan för VT19 finns … Läs mer