Mästeriet

Mästeriet

Mästeriet är erfarna förmän som vill göra det lilla extra för nationen, de samarbetar med Quratelet för att sköta vår vardagliga verksamhet. 

Köksmästare: koksmastare@sydskanska.se
Barmästare: barmastare@sydskanska.se
Sexmästare: sexmastare@sydskanska.se