Höstterminens Andra Ordinarie Nationsmöte 2021-10-26

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 26 oktober går höstterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom Quratel, Övre Styret, Mästeriet och Valberedningen att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. … Läs mer

Hösterminens första ordinarie Nationsmöte 2021-09-14

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 14 september går höstterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Övre Styret och Husstyrelsen förrättas. Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Kandidatur till alla poster förutom Notarie, Valberedningsledamot och Seniorsledamot kan … Läs mer

Nationens nya integritetspolicy

Uppdaterad Integritetspolicy På vårens näst sista seniorskollegium antogs den nyligen reviderade integritetspolicyn. Du som vill veta mer om hur nationen behandlar information och medlemsuppgifter kan läsa policyn här.

Vårterminens tredje ordinarie nationsmöte

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 11:e maj går vårterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln. Kandidatur och NomineringKandidatur till alla fyllnadsval inom förmannakåren (markerade med *) görs direkt på mötet, och valbereds ej.Ordinarie val, samt fyllnadsval inom övre styret (markerade med **), söks genom nominering. Sista dag att nominera är 25:e april Du kan läsa beskrivningar av … Läs mer

Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 2021-03-30

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 30:e mars går vårterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Kandidatur och NomineringKandidatur till alla fyllnadsval inom förmannakåren (markerade med *) görs direkt på mötet, och valbereds ej.Ordinarie val, samt fyllnadsval inom övre styret (markerade med **), söks genom nominering i detta formulär. Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här. … Läs mer

Vårterminens första ordinarie nationsmöte 2021-02-17

Kära Sydskåningar! Onsdagen den 17 februari går vårterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår och Övre Styret förrättas. Kandidaturer Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Kandidatur till alla poster förutom Notarie, Valberedningsledamot och Seniorsledamot kan … Läs mer

Viktig information från Sydskånska Nationen

Sydskånska Nationen informerar Den 11 november 2020 underströk regeringen vikten av att alla tar sitt personliga ansvar och följer de allmänna råden. Med anledning av detta och för att minska risken för smittspridning av Covid-19 har Sydskånska Nationen valt att stänga ned all fysisk verksamhet från och med torsdagen den 12 november tills vidare. Vissa verksamheter kommer … Läs mer

Höstterminens tredje ordinarie nationsmöte 2020-11-24

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 24 november går höstterminens tredje och sista ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Övre Styret samt Husstyrelse förrättas. Kandidaturer Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Kandidatur till alla förmannaposter förutom Valberedningsledamot, … Läs mer

Skånska Nationens Luciastipendier 2020

Hej kära Sydskåningar, Varje höst delar de Skånska nationerna ut stipendier till sina medlemmar. Dessa stipendier kan sökas av varje medlem ur Sydskånska nationen, samt medlemmar ur Helsingkrona nation, Kristianstad nation, Lunds nation och Malmö nation. Sista ansökningstid är fredag den 6:e november kl 18:00 Stipendieblanketter finns att hämta på de Skånska nationernas expeditioner och … Läs mer