Höstterminens första ordinarie nationsmöte 2023-09-12

Kära Sydskåningar Tisdagen den 12 september går höstterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Seniorskollegiet och Husstyrelsen förrättas. Det kommer även tas beslut kring terminens verksamhetsplan och budget. Kandidaturer Poster inom Hustyrelsen, Valberedningen och Övre Styret valbereds eller motkandideras genom att meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast … Läs mer

Vårterminens tredje ordinarie nationsmöte 2023-05-09

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 9 maj går vårterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom Övre Styret, husstyrelsen och förmannakåren inför nästa termin att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Utlysning av poster kan läsas nedan. Kandidaturer:Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom Valberedningsledamot och Övre … Läs mer

Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 2023-03-28

Tisdagen den 28 mars går vårterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer bland annat val av förtroendeposter inom Quratel, Seniorskollegiet, Husstyrelse, Mästeriet och Valberedningen att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Utlysning av poster kan läsas nedan. Rekommendationer och valprocess Här kan man läsa Nationens valberednings rekommendationer, samt om deras valprocessHär kan … Läs mer

Vårterminens första ordinarie nationsmöte 2023-02-07

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 7 februari går vårterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Seniorskollegiet och Husstyrelsen förrättas. Det kommer även tas beslut kring terminens verksamhetsplan och budget. Motkandidaturer för poster inom Övre styret och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan … Läs mer

Extrainsatt Nationsmöte för val av ProQurator Social 2023-01-16

Kära medlemmar av Sydskånska Nationen, Qurator kallar härmed till extra Nationsmöte.Under detta möte kommer val av ProQurator Social att förrättas. Posten utlyses på heltid för 2023 med tillträde direkt vid val. Seniorskollegiet har beslutat att tillfälligt heltidsarvodera posten under 2023 med planer för utvärdering inför 2024. Valberedningens rekommendation Valberedningens valprocess kan läsas här.Valberedningens rekommendation kan läsas här. … Läs mer

Utlysning av Skånska nationens Luciastipendier HT22

Kära Sydskåningar! Som medlem i Sydskånska Nationen kan du nu söka Skånska Nationens Luciastipendier! Du kan söka mellan den 27/10 och 18/11! Missa inte chansen att dryga ut studiestödet! Ansökningsblanketter finns på expen eller på Skånska nationens hemida: http://skanskanationen.se/stipendier/Har du frågor så tveka inte att höra av dig till Q@sydskanska.se! OBS: Flera stipendier ger företräde till … Läs mer

Höstterminens tredje ordinarie nationsmöte 2022-11-15

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 15 november går höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom Övre Styret, husstyrelsen och förmannakåren inför nästa termin att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Utlysning av poster kan läsas nedan. Nominering och motkandidaturMotkandidaturer för poster inom Övre styret och Valberedningen … Läs mer

Höstterminens andra ordinarie nationsmöte 2022-10-18

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 18 oktober går höstterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom Quratel, Övre Styret, Mästeriet och Valberedningen att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Motkandidaturer för poster inom Övre styret och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar … Läs mer

Höstterminens första ordinarie nationsmöte 2022-09-06

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 6 september går höstterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår och Husstyrelsen förrättas. Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Kandidatur till alla poster förutom Valberedningsledamot och Husstyrelseledamot kan göras via fri … Läs mer