Höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte 28 november

Höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte 28 november

Kära Sydskåningar!
Onsdagen den 28 november går höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer dels val av förtroendeposter inom Quratel, husstyrelse och förmannakår att förrättas. Här nedan kan ni läsa valberedningens rekommendationer samt tillhörande motivering. För att läsa mer om valberedningens arbetsprocess kan du klicka här.

Motivationer:
Nationens valberednings rekommendationer HT18:03
Seniorskollegiets valberednings rekommendationer HT18:03

Presentationer: 
Senior (4t) Andreas Böhlin SVE +ENG
Senior (4t) Louise La-Ek SVE+ENG
Husförman (2t) Philip Helgesson SVE+ENG

Husförman (1t) Peter Sergo SVE+ENG

Kandidaturer:
Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom valberedningsledamot kan göras genom fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret eller valberedningsposter ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. senast söndagen den 25 november, kl. 17:59. I tid inkomna motkandidaturer anslås måndag den 26 november. Kandidaturer inkomna efter detta kommer inte att beaktas.

Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet.

Alla eventuella frågor kring posterna kan med stor fördel skickas till q@sydskanska.se.

Hälsningar,
Jasmine Ouattara Friberg,
Qurator