Piraten

Piraten

Sällskapet Sydskånska Nationens Kamratförening

Kamratföreningen bildades 1994 och dess ändamål är att bevara och utveckla kontakter mellan Sydskåningar samt vara till gagn för nationen, allt i yttersta välmåga. 

Vi är inte endast en samling nostalgiker utan också en grupp individer som högt skattar de Sydskånska traditionerna och de tillfällen som bjuds att återuppliva dessa i våra av arbete, studier och allvar kättjade själar. 

Vi hoppas att Du som är gammal Sydskåning har intresset för nationen kvar och vill stödja föreningen och dess aktiviteter så att den blir en bestående företeelse. 

Föreningen har en sammankomst per år och brukar vara ett ypperligt tillfälle att svinga en bägare med alla nationsvänner. 

 
Du hittar alla våra aktiviteter på Facebook
 
Du kan även mejla oss direkt på: sskpiraten@gmail.com
 
Vi ses!
/Piratens Styrelse