Vårterminens tredje ordinarie nationsmöte

Vårterminens tredje ordinarie nationsmöte

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 11:e maj går vårterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln.

Kandidatur och Nominering
Kandidatur till alla fyllnadsval inom förmannakåren (markerade med *) görs direkt på mötet, och valbereds ej.
Ordinarie val, samt fyllnadsval inom övre styret (markerade med **), söks genom nominering. Sista dag att nominera är 25:e april

Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här.

Motioner och motkandidaturer
Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 8:e maj kl. 17:59.

Vid frågor och funderingar, maila q@sydskanska.se.

Anmälan till mötet
Önskan om att delta skall meddelas i detta formulär, samt skall bild på ID + studentkort mailas till rostlangd@sydskanska.se. Zoom-länk till mötet kommer skickas ut samma dag som mötet. Vi ses på Nationsmötet!

OBS! Detta möte kommer bara att ske digitalt! OBS!

Valberedningens rekommendationer och valprocess
Här kan man läsa Nationens valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess
Här kan man läsa Seniorskollegiets valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess

Representanter från båda valberedningar kommer finnas tillgängliga en halvtimme innan mötet, för att svara på frågor.

Presentationer
Seniorsledamot (2t): Agnes Hedengren
Seniorsledamot (4t): Maja Duveborn

Dokument som behandlas på mötet
På mötet kommer vi ta beslut gällande Sydskånksa Nationens Husttyrelses bokslut för räkenskapsåret 2020, samt rambudget för Nationen för det kommande verksamhetsåret. Dessa finns att läsa på expen, och det kommer finnas representanter på plats i zoom-samtalet från både Husstyrelsen och Nationen för att svara på frågor i en halvtimme innan mötet.

Beslutsunderlag för §34-§37 finns att läsa nedan:
Beslutsunderlag för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen i Sydskånska nationens studentbostads 2020
Beslutsunderlag för disponering av årets resultat 2020 för Sydskånska nationens studentbostadshus
Beslutsunderlag för fastställande av husets resultat- och balansräkning 2020
Beslutsunderlag för godkännande av husets revisionsberättelse 2020