Höstterminens andra ordinarie nationsmöte 24 oktober

Höstterminens andra ordinarie nationsmöte 24 oktober

Kära Sydskåningar!
Onsdagen den 24 oktober går höstterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer dels val av förtroendeposter inom Quratel, husstyrelse och förmannakår förrättas. Det kommer även att ske fyllnadsval av förmannaposter.

Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter med tillhörande motivering. Intresserad av valberedningens valprocess? Klicka då r.

Motiveringar
Nationens valberednings rekommendationer HT18:02

Presentationer: Övre Styret
Qurator Moa Johansson SVE + ENG
Qurator Jenny Käll Karlsson SVE + ENG
ProQurator Social Olof Graah-Hagelbäck SVE + ENG
Senior (4t) Jasmine Ouattara Friberg SVE + ENG
Senior (4t) Elsa Klinthäll SVE + ENG
Senior (2t) Sara Bergström SVE + ENG
Senior (2t)
Andreas Böhlin SVE +ENG

Kandidaturer
Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom valberedningsledamot kan göras genom fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för husstyrelse, quratels-, seniors- eller valberedningsposter skall meddelas Qurator via q@sydskanska.se senaste tre (3) dagar innan mötet dvs. senast kl. 17:59 söndagen den 21 oktober. I tid inkomna motkandidaturer anslås måndag den 22 oktober. Kandidaturer inkomna efter detta kommer inte att beaktas.

Frågor kan med fördel skickas till Qurator via q@sydskanska.se.

Varma hälsningar,
Jasmine Ouattara Friberg