Höstterminens första ordinarie Nationsmöte 12 september

Höstterminens första ordinarie Nationsmöte 12 september

Kära Sydskåningar!

Onsdagen den 12 september går höstterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter inom Quratel och förmannakår förrättas. Det finns även en proposition av Seniorskollegiet som ska genomgå sin andra läsning. Här finnes en FAQ om bakgrunden till stadgerevideringen.

Proposition, ändring av nationens stadgar

Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter. Intresserad av valberedningens valprocess? Klicka då här.

Motivering
Valberedningens rekommendationer

Presentationer: Övre Styret
Erika Steen SV +ENG

Kandidaturer
Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom valberedningsledamot kan göras genom fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. söndagen den 9 september, kl. 17:59.  I tid inkomna motkandidaturer anslås måndag den 10 september. Kandidaturer inkomna efter detta kommer inte att beaktas.

Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet.

Alla eventuella frågor kan med fördel skickas till q@sydskanska.se.

Hälsningar,
Jasmine Ouattara Friberg,
Qurator