Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 2023-03-28

Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 2023-03-28

Tisdagen den 28 mars går vårterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer bland annat val av förtroendeposter inom Quratel, Seniorskollegiet, Husstyrelse, Mästeriet och Valberedningen att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Utlysning av poster kan läsas nedan.

Rekommendationer och valprocess

Här kan man läsa Nationens valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess
Här kan man läsa Seniorskollegiets valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess

Representanter från båda valberedningar kommer finnas tillgängliga en halvtimme innan mötet, för att svara på frågor.

Personliga presentationer

Sam Dawes – Proqurator Ekonomi

Ella Regnell – Pr-chef
Jesper Samuelsson – Pr-chef

Adam Svensson – Husförman

Motkandidaturer för poster inom Quratel, Seniorskollegiet, Huset, och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 25 mars kl. 17:59.  Notera att ordinarie val av poster inom Mästeri, Novischeri och Internationell sekreterare kan göras genom fri kandidatur på mötet.

Resterande fyllnadsval valbereds ej, för dessa gäller fri kandidatur på nationsmötet. Önskar någon nationsmedlem kandidera utan att närvara på mötet kan kandidatur med motivering skickas till q@sydskanska.se.

Övrig information
Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet.

Vårterminens andra ordinarie Nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.