Höstterminens tredje ordinarie nationsmöte 2020-11-24

Höstterminens tredje ordinarie nationsmöte 2020-11-24

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 24 november går höstterminens tredje och sista ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Övre Styret samt Husstyrelse förrättas.

Kandidaturer

Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Kandidatur till alla förmannaposter förutom Valberedningsledamot, Seniorsledamot, Husförman och Husstyrelseledamot kan göras via fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 21 november kl. 17:59. Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.

 

OBS! Detta möte kommer endast att ske digitalt!

Såhär ansluter du digitalt:

Genom att fylla i det här formuläret och skicka en bild på ditt id + studentkort till rostlangd@sydskanska.se anmäler du dig till att medverka digitalt under Sydskånska Nationens nationsmöte den 24/11.
När anmälan är stängd kommer rösträknare kontrollera samtliga anmälningar så att Studentlundmedlemskap och medlemskap i Sydskånska Nationen är betalat.
Du kommer efter granskningen att mottaga ett mejl med en länk till plattformen Zoom där nationsmötet hålls digitalt. Länken skickas ut samma dag som nationsmötet (24/11).

All insamlad information kommer att raderas efter mötet.

Valberedningen kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen.

Presentationer för kandidater till Övre Styret:
Eriona Dullovi (Seniorsledamot, 4t)

 

Det här även inkommit ett antal propositioner från Seniorskollegiet som rör förändringar i stadgan:

Proposition: Datumjustering nationsmöten

Proposition: ProQurator Social på halvtid
FAQ till propositionen

Proposition: Rösträtt för halvtidare i Seniorskollegiet

Proposition: Ekonomisk Handlingsplan
Önskar du läsa hela den ekonomiska handlingsplanen? Kontakta Qurator.

 

Bästa hälsningar,

Maja Duveborn,
Qurator