Sydskånska Nationen informerar 2020-03-18

Sydskånska Nationen informerar 2020-03-18

 

För att minska spridningen av covid-19 kommer Sydskånska nationen att med omedelbar verkan ställa in all klubbverksamhet. I dagsläget kommer resterande verksamhet att fortskrida men begränsas i lämplig omfattning. Nationen kommer att fortsätta följa myndigheternas restriktioner om dessa utvidgas. Eventuella ändringar eller ytterligare begränsningar kan ske och i så fall kommer vi gå ut med den informationen.

Ordförande för Lunds Universitets studentkårer informerar om att universitet inte stänger utan gör en omställning. Lokalerna kommer inte att stänga men du som student kan komma att behöva använda ditt passerkort för att komma in i bibliotek eller få till gång till studieplatser. Mer information finns nedan  i länk till universitetets officiella kanal.

Medarbetarwebben(Lunds Universitet)
https://www.medarbetarwebben.lu.se/

Samlad information gällande restriktioner samt det aktuella läget (Krisinformations hemsida)
https://www.krisinformation.se/

För mer information kontakta q@sydskanska.se

 

Maja Duveborn
Qurator

———————————————–

The nation will cancel all clubs with an immediate effect to minimize the spread of covid-19. Based on the current situation, all other activities will proceed but with appropriate restrictions. The nation will follow any further restrictions that the authorities may impose. Further changes or restrictions are possible and in that case you will be informed.

The president of Lund University’s Student Unions(LUS) want to inform members that the university is not closing. They are re-organising. Facilities will not close, however, students might have to use their access cards to enter libraries or study rooms. More information from the university’s official channels can be found below.

Staff pages(Lund University)
https://www.staff.lu.se/

Information regarding restrictions as well as the current situation visit Krisinformation’s web site
https://www.krisinformation.se/en

For more information, contact q@sydskanska.se

 

Maja Duveborn
Qurator