Viktig information från Sydskånska Nationen

Viktig information från Sydskånska Nationen

 

2020-03-30

 

Sydskånska Nationen informerar

 

Den 29 mars 2020 trädde ändringen av förordningen om förbud om att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i kraft. Ändringen innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. 

Med anledning av detta samt minska risken för smittspridning har Sydskånska Nationen valt att stänga ned all verksamhet från och med måndagen den 30 mars tills vidare. 

Sydskånska Nationen kommer fortsätta att följa händelseförloppet och följa myndigheternas rekommendationer. Vi uppmanar alla att göra detsamma, hålla sig uppdaterade och följa myndigheternas rekommendationer samt att inte åka hem över påskledigheten. 

Nationen kommer att arbeta internt med förbättring och kommer fortsätta att finnas här för sina medlemmar. Om du behöver stöd kan du alltid kontakta oss via mejl eller besöka expeditionen som kommer vara fortsatt delvis öppen. 

För frågor kontakta q@sydskanska.se

Maja Duveborn
Qurator

———————-

Sydskånska Nation informs

On March 29, 2020, the amendment to the prohibition on holding public gatherings and public events came into effect. The amendment means that public gatherings and public events with more than 50 participants may not be held for the time being.

For this reason and to reduce the risk of spreading the virus Covid-19, Sydskånska Nation has chosen to shut down all operations from Monday, March 30th until further notice.

Sydskånska Nation will continue to follow the course of events and follow the recommendations of the authorities. We urge everyone to do the same, keep up to date and follow the authorities’ recommendations and not to go home over Easter.

The nation will work internally with improvement and will continue to be here for its members. If you need support, you can always contact us via email or visit the office which will remain partially open.

For questions contact q@sydskanska.se

Maja Duveborn
Qurator