Höstterminens första ordinarie nationsmöte 2022-09-06

Höstterminens första ordinarie nationsmöte 2022-09-06

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 6 september går höstterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår och Husstyrelsen förrättas.

Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Kandidatur till alla poster förutom Valberedningsledamot och Husstyrelseledamot kan göras via fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 3 september kl. 17:59. Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.

Nomineringar

Poster markerade med * i utlysningen är fyllnadsval som söks genom fri kandidatur på nationsmötet och tillsätts direkt.

Valberedningens förslag och valprocess

Seniors Valberedningens förslag finns att läsa här.
Seniors Valberedningens valprocess finns att läsa om här.

Fråga oss gärna

Valberedning kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen, likaså Qurator för verksamhetsplan och ProQurator Ekonomi gällande budget. Frågor angående Verksamhetsplan och Budget kan även besvaras under expeditionens öppettider; vardagar 11-13, samt torsdag 17-19.