Engagera dig!

Engagera dig!

Engagera dig!

Nationerna i Lund är ingenting utan alla de frivilliga studenter som alla hjälps åt att göra studietiden lite roligare än den annars hade varit. Vi på Sydskånska vore heller ingenting utan våra fantastiska jobbare och förmän! Alla våra verksamheter drivs av frivilliga studenter och att bli aktiv på en nation är ett av de bästa sätten att träffa nya vänner och göra något roligt på sin fritid.

Här hos oss på Sydskånska kan du få jobba med servering, matlagning till både kaféer, puben och trerättersmiddagar, stå i baren på klubbarna, fotografera eller skapa innehåll till nationens grafiska design för att nämna några saker!

Jobba på Sydskånska!
Vi behöver alltid fler studenter som vill bli aktiva här på nationen.
Gå med i vår jobbargrupp på Facebook för att kunna se när vi behöver hjälp med våra verksamheter och utskott!
Du är också varmt välkommen att mejla expen@sydskanska.se och anmäla vad du är intresserad av att prova på.

Hur blir jag förman?

Att bli förman är enkelt!
Förmännen på Sydskånska Nationen väljs av medlemmarna på våra nationsmöten, som hålls tre gånger per termin. Våra förmän är engagerade inom olika delar av vår verksamhet, de planerar kreativa maträtter, driver coola klubbkoncept med liveakter, värnar om miljön och styr fantastiska fester för att nämna några saker. De utvecklar och förvaltar våra verksamheter helt enkelt. Våra förmän strävar hela tiden efter att förgylla upplevelsen hos våra gäster när de är här hos oss på Sydskånska.
Vill du fördjupa ditt engagemang och söka en förmannapost är du välkommen att kontakta Quratelet, nuvarande förmän eller valberedningen för mer information.

Du kan läsa mer om våra olika förmannaposter nedan!

Jobba på Sydskånska/Work at Sydskånska

BESKRIVNING AV VÅRA FÖRMANNAPOSTER

SEXMÄSTERIET

Övermarskalk
Som Övermarskalk planerar och genomför du vår årliga bal, Knävlingagillet. Knävlingagillet äger rum i februari-mars varje år. Du har ett övergripande ansvar över allt från anmodningar, anmälan, marknadsföring, lokalfrågor, teknik, underhållning, marskalkar etc. Rollen medför mycket kontakter med andra parter samt nära samarbete med Quratel och Sexmästare.  Planeringen  inför detta påbörjas under höstterminen.

Sexmästare
Sexmästarna planerar och ansvarar för våra mer traditionella, interna fester. Dessa är novischfesten, Gåsamiddagen, Julfesten, Knävlingagillets eftersläpp och Sommarfesten. Rollen innebär planering i samråd med Quratel, Köksmästare och Övermarskalk, att hitta jobbare samt att agera hovmästare/klubbförman under evenemangen.

Skvalborgsgeneral (Endast VT)
Du planerar och genomför vår stora Skvalborgsfest inför Siste April-festligheterna. Som Skvalborgsgeneral bokar du musikakter, planerar hur området ska se ut, marknadsför eventet, hittar jobbare, fixar i ordning området etc. Under evenemanget arbetsleder du jobbare och sköter kontakten med DJs och vakter. Du planerar evenemanget tillsammans med Quratelet.

Festförman
Våra Festförmän ansvarar för våra Open Clubs samt uthyrningar. Open Club är vårt öppna klubbkoncept, alltså en klubb som kan anta olika teman och musikgenrer. Uthyrningar kan vara luncher, bruncher, pubar, klubbar etc. Det är en varierande roll där du får möjlighet att jobba med flera olika typer av verksamheter. I rollen ingår planering och marknadsföring av Open Clubs samt att hitta jobbare och arbetsleda ditt jobbarlag under både Open Club’s och uthyrningar.

Svartklubben
Som Svartklubbenförman ansvarar du för planering av våra hiphopklubbar. Du har ansvar för att bestämma eventuella teman för klubbtillfällena, boka DJs eller liveakter, marknadsföra, fixa jobbare och under kvällen arbetsleda dessa så att både jobbare och gäster har en fantastisk kväll. Klubbförmännen är fria att själva sätta riktning och sin prägel på våra etablerade klubbkoncept. Du ansvarar för klubben ca var fjärde vecka beroende på antal förmän. 

Foxen
Som Foxenförman ansvarar du för planering av våra disco/funk/soul-klubbar. Du har ansvar för att bestämma eventuella teman för klubbtillfällena, boka DJs eller liveakter, marknadsföra, fixa jobbare och under kvällen arbetsleda dessa så att både jobbare och gäster har en fantastisk kväll. Klubbförmännen är fria att själva sätta riktning och sin prägel på våra etablerade klubbkoncept. Foxen har 3-4 klubbtillfällen per termin.

Sittningsförman
Sittningsförmannen ansvarar för att tillsammans med sina jobbare ställa i ordning och duka bord och förbereda baren innan sittningen. Under sittningen ligger ansvaret på att servera fördrink, sköta baren och serveringen samt se till att alla gäster har en trevlig kväll. Du samarbetar med kocken och köket för att sittningen ska flyta på så bra som möjligt. Du ansvarar för sittningen 1-2 ggr i månaden beroende på antal förmän.

Pubförman
Som Pubförman ansvarar du antingen för baren eller köket. Du turas om med dina förmannakollegor så att alla arbetar kök och bar några gånger var. Jobbar du i köket bestämmer du vad som ska lagas, hittar recept samt lägger en matbeställning och lagar sedan maten tillsammans med dina jobbare. Ansvarar du för baren ställer du i ordning bord och gör det fint i salen, förbereder baren, ansvarar för musik och när puben sedan öppnar har du och dina jobbare hand om entrén, baren och serveringen av maten. Temakvällar eller underhållning av olika slag är uppskattat och kan med fördel planeras tillsammans med den som har köket eller tillsammans hela pubförmannagruppen. Du ansvarar för puben ca var tredje vecka beroende på antal förmän.

KÖKSMÄSTERIET

Köksmästare
Köksmästaren lagar mat till våra interna evenemang, vilka är de traditionella festerna (Gåsamiddagen, Julfesten och Sommarfesten).

Kock
Som Kockförman lagar du mat till våra sittningar. Du planerar och letar upp recept för en trerättersmeny, lägger matbeställning och lagar sedan denna mat tillsammans med dina jobbare. Du samarbetar med sittningsförmannen för att sittningen ska flyta på så bra som möjligt. Du ansvarar för sittningsmaten 1-2 ggr per månad beroende på antal förmän.

Lunchförman
Som Lunchförman ansvarar du för vår fredagslunch. Inför lunchen bestämmer du recept, beställer mat och hittar jobbare. Under fredagen hjälps ni åt att göra i ordning salen och att laga och servera maten. Du ansvarar för lunchen ca var fjärde vecka beroende på antal förmän.

Kaféförman
Som Kaféförman ansvarar du för Kafé Matiné på söndagar. Du väljer och planerar vilken film som ska visas samt vilken mat som ska serveras. Du lägger matbeställning, skriver evenemangstext och hittar jobbare. Under söndagen hjälps ni åt att göra i ordning i salen samt lagar och serverar maten tillsammans innan filmen börjar. Du ansvarar för Kafé Matiné ca var tredje vecka beroende på antal förmän.

Osignatförman
Osignat äger en fredag varje månad och är vårt open mic-café. Som förman hittar du akter som vill uppträda under evenemanget samt planerar och beställer den mat som ska lagas. Du hittar även jobbare som sedan hjälper dig att fixa i ordning, laga mat och stå i baren under evenemanget.

NATU & ÖVRIGA FÖRMANNAPOSTER

Novischförman
Novischeriet planerar och ansvarar tillsammans med Notarien för vår novischperiod varje termin. Ni planerar och bestämmer novischaktiviteter, ansvarar för faddrar, marknadsför nationen på mässor och ser helt enkelt till att våra nya medlemmar får en fantastisk första tid på nationen!

Internationell sekreterare
Som Internationell sekreterare ser du till att våra internationella studenter känner sig extra välkomna. Du arbetar tillsammans med Novischeriet under novischperioden med att välkomna nya medlemmar och har huvudansvaret under den internationella ”orientation week”.

Vieriförman
Vieriförmännens uppgift är att skapa en härlig gemenskap inom Förmannakåren. Detta görs genom att arrangera aktiviteter för förmännen och ansvara för lekar på interna event såsom under Förmannaresa och Kick-off. 

NATU-förman
NATU står för Nationens Aktivitets- och Trivselutskott och förmännens uppgift är här att arrangera roliga och varierande irreguljära aktiviteter. Det kan vara allt från spelkvällar, dansworkshops, skogsutflykter, snögubbetävling till byte av sticklingar eller kläder. Det är bara fantasin som sätter gränser!

Idrottsförman
Som Idrottsförman ansvarar du för att arrangera roliga idrottsaktiviteter. Vi spelar fotboll varje söndag men utöver det är det fritt fram att sätta din prägel på posten. På vårterminen ingår arbete under den traditionella Tandemstafetten.

Sångförman
Vår Sångförman väljer sånger och agerar oftast toastmaster under våra interna sittningar, både tacksittningar och våra traditionella fester (Gåsamiddagen, Julfesten, Knävlingagillet och Sommarfesten). 

Fotoförman
Som Fotoförman ansvarar du för att våra aktiviteter blir förevigade. Du kan fota själv eller hitta jobbare. Det är en fördel om du även kan hjälpa till att redigera bilderna. 

Grafiker
Som Grafiker hjälper du vår PR-chef att ta fram grafiskt material för nationens olika verksamheter. 

IT-förman
Som IT-förman ansvarar du bland annat för vår hemsida och att ser till att våra datorer, back-up och internet fungerar. 

Tvättförman
Vad vore en nation utan rena tröjor och dukar? Som Tvättförman ser du till att alla våra textilier blir tvättade och vikta! Du ansvarar för tvätten varannan vecka.

Valberedningsledamot
Valberedningen håller inför våra Nationsmöten intervjuer med sökande kandidater och föreslår sedan personer till de utlysta posterna. Det innebär intensivt arbete under sökperioderna, men är lugnt mellan dessa.

Tandemgeneral (Endast VT)
Tandemgeneralerna planerar och ansvarar för Sydskånskas buss under Tandemstafetten som äger rum i maj. Ni bestämmer tema, bokar buss, ser till att bussen är laddad med mat och musik och under själva stafetten håller ni ordning på 50 överexalterade Sydskåningar.