Höstterminens Andra Ordinarie Nationsmöte 2021-10-26

Höstterminens Andra Ordinarie Nationsmöte 2021-10-26

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 26 oktober går höstterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom Quratel, Övre Styret, Mästeriet och Valberedningen att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter.

Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Motkandidaturer för poster inom Quratel, Övre styret och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 23 oktober kl. 17:59. Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här.

Andra Ordinarie Nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.

Nomineringar

Nomineringar görs till alla ordinarie val, samt fyllnadsval av valberedningsledamot (markerad med **). Det är de val som finns att läsa i den vänstra samt den mittersta spalten i utlysningen nedan. Nominering görs vi följande formulär.

Poster i den högra spalten i utlysningen nedan, markerade med *, är fyllnadsval som söks genom fri kandidatur på nationsmötet och tillsätts direkt. Dessa valbereds ej, och kan därför ej nomineras till heller.

Valberedning och valbredningsprocess
Valberedningens valprocess finns att läsa här
Valberedningens rekommendationer finns att läsa här

Seniorskollegiets valberednings valprocess finns att läsa här
Seniorskollegiets valberednings rekommendationer finns att läsa här

Personliga presentationer
Här kan ni läsa personliga presentationer från kandidater till poster inom övre styret:
Eriona Dullovi – Qurator
Ella Kurki – ProQurator Social
Ella Jacob – Notarie
Juan Sebastian Sanchez – Husförman
Johanna Turfors – Seniorsledamot


Fråga oss gärna

Valberedning kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen.