Extrainsatt Nationsmöte för val av ProQurator Social 2023-01-16

Extrainsatt Nationsmöte för val av ProQurator Social 2023-01-16

Kära medlemmar av Sydskånska Nationen,

Qurator kallar härmed till extra Nationsmöte.
Under detta möte kommer val av ProQurator Social att förrättas. Posten utlyses på heltid för 2023 med tillträde direkt vid val. Seniorskollegiet har beslutat att tillfälligt heltidsarvodera posten under 2023 med planer för utvärdering inför 2024.

Valberedningens rekommendation

Valberedningens valprocess kan läsas här.
Valberedningens rekommendation kan läsas här.

Personlig presentation
Isabella Bergman – Proqurator social

Fråga oss gärna
Valberedning kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen.

Övrig information
Motkandidaturer för posten inom ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. fredagen den 13 januari kl. 17:59. 

Det extrainsatta Nationsmötet kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.

Hälsningar,
Ella Kurki
Qurator