Vårterminens första ordinarie nationsmöte 2023-02-07

Vårterminens första ordinarie nationsmöte 2023-02-07

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 7 februari går vårterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Seniorskollegiet och Husstyrelsen förrättas. Det kommer även tas beslut kring terminens verksamhetsplan och budget.

Motkandidaturer för poster inom Övre styret och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, d.v.s lördagen den 4 februari. Resterande fyllnadsval valbereds ej, för dessa gäller fri kandidatur på nationsmötet.

Önskar någon nationsmedlem kandidera utan att närvara på mötet kan kandidatur med motivering skickas till q@sydskanska.se.

Valberedningens rekommendationer

Valberedningens valprocess kan läsas här.
Valberednings rekommendationer finns att läsa här.

Personlig presentation

Seniorsledamot (2t)**- Assar Wixe

Fråga oss gärna

Valberedning kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen, likaså Qurator för verksamhetsplan och ProQurator Ekonomi gällande budget. Frågor angående Verksamhetsplan och Budget kan även besvaras under expeditionens öppettider; vardagar 11-13, samt torsdag 17-19.

Poster markerade med * i utlysningen är fyllnadsval som söks genom fri kandidatur på nationsmötet och tillsätts direkt.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.