Viktig information från Sydskånska Nationen

Viktig information från Sydskånska Nationen

Sydskånska Nationen informerar

Den 11 november 2020 underströk regeringen vikten av att alla tar sitt personliga ansvar och följer de allmänna råden. Med anledning av detta och för att minska risken för smittspridning av Covid-19 har Sydskånska Nationen valt att stänga ned all fysisk verksamhet från och med torsdagen den 12 november tills vidare. Vissa verksamheter kommer att ställas om till att hållas digitalt!

Sydskånska Nationen kommer fortsätta att följa händelseförloppet och följa myndigheternas rekommendationer. Vi uppmanar alla att göra detsamma, hålla sig uppdaterade och följa myndigheternas rekommendationer samt att ta hand om varandra. 

Nationen kommer att arbeta internt med förbättring och kommer fortsätta att finnas här för sina medlemmar. Om du behöver stöd kan du alltid kontakta oss via mejl eller besöka expeditionen som kommer vara fortsatt öppen samt öppen digitalt via zoom vardagar 11-13 och 17-19 på torsdagar.

För frågor kontakta q@sydskanska.se

Nationen finns fortfarande alltid här för er!

Maja Duveborn
Qurator

———————-

Sydskånska Nation informs

On 11 November 2020, the government emphasized the importance of everyone taking personal responsibility and following the general guidelines for reducing the spread of Covid-19. Due to this and to reduce the risk of the spread of infection, Sydskånska Nationen has chosen to close down all physical activities from Thursday 12 November until further notice. Some activities will be converted and held digitally!

Sydskånska Nationen will continue to follow the course of events and follow the authorities’ recommendations. We urge everyone to do the same, stay up to date and follow the authorities’ recommendations and to take care of each other.

The nation will work internally for improvement and will continue to be here for its members. If you need support, you can always contact us via email or visit the expedition which will remain open and available digitally via zoom weekdays 11-13 and 17-19 on Thursdays.

If you have questions contact q@sydskanska.se

The Nation is always here for you!

Maja Duveborn
Qurator