Vårterminens tredje ordinarie Nationsmöte 2022-05-10

Vårterminens tredje ordinarie Nationsmöte 2022-05-10

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 10 maj går vårterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom Övre Styret, husstyrelsen och förmannakåren inför nästa termin att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Utlysning av poster kan läsas nedan.

Rekommendationer och valprocess

Här kan man läsa Nationens valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess
Här kan man läsa Seniorskollegiets valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess

Representanter från båda valberedningar kommer finnas tillgängliga en halvtimme innan mötet, för att svara på frågor.

Personliga presentationer

Seniorsledamot (3t) – Saga Dalhammar
Seniorsledamot (3t) – Mari-Ling Komber

Dokument som behandlas på mötet
På mötet kommer vi ta beslut gällande Sydskånska Nationens Husstyrelses bokslut för räkenskapsåret 2021. Dessa finns att läsa på expeditionen.

Övrig information
Motkandidaturer för poster inom Övre styret och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 7 maj kl. 17:59. 

Vårterminens tredje ordinarie nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.