Vårterminens första ordinarie Nationsmöte 2022-02-15

Vårterminens första ordinarie Nationsmöte 2022-02-15

Kära Sydskåningar!

Härmed utlyses följande poster till det första ordinarie Nationsmötet, tisdagen den 15 februari. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Inspektorat, Seniorskollegium, Revisor och förmannakåren att förrättas.

Valberedningens rekommendationer
Valberedningens valprocess kan läsas här.

Seniorskollegiets valberednings valprocess finns att läsa här.
Seniorskollegiets valberednings rekommendationer finns att läsa här.

Personliga presentationer
Torbjörn Forslid – Inspektor
Hans Petersson – ProInspektor

Fråga oss gärna
Valberedning kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen.

Övrig information
Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Motkandidaturer för poster inom Quratel, Övre styret och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 12 februari kl. 17:59. 

Vårterminens första ordinarie Nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.