Vårterminens första ordinarie Nationsmöte – 2024-02-20

Vårterminens första ordinarie Nationsmöte – 2024-02-20

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 20 februari går vårterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer bland annat fyllnadsval av förtroendeposter inom Seniorskollegiet, Husstyrelsen, Valberedningen och Förmannakåren att förrättas. Verksamhetsplan och budget kommer även föreslås.

Nomineringsprocessen
Poster inom Övre Styret, Husstyrelsen och Valberedningen måste valberedas eller motkandideras. Motkandidaturer ska vara Quratorn skriftligen tillhanda senast tre (3) dagar innan Nationsmötet, dvs lördagen den 17/2 kl 17:59. För ej valberedda fyllnadsval gäller endast fri kandidatur på nationsmötet. Har du den här terminen fyllnadsvalts av Quratelet måste du söka om din post på mötet genom fri kandidatur.

Rekommendationer och valprocess

Här kan ni läsa om Valberedningens valberedningsprocess.

Här kan ni läsa om Seniors valberednings rekommendation, samt deras valberedningsprocess.

Representanter från båda valberedningar kommer finnas tillgängliga 30 minuter innan mötet för att svara på frågor.

Handlingar

Bilaga: Soulagering för jobbare

Bilaga: Verksamhetsplan VT24

Övrig information
Kallelse och dagordning till Nationsmötet finnes nedan.

Vårterminens första ordinarie Nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej att erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se