Vårterminens första ordinarie nationsmöte 2021-02-17

Vårterminens första ordinarie nationsmöte 2021-02-17

Kära Sydskåningar!

Onsdagen den 17 februari går vårterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår och Övre Styret förrättas.

Kandidaturer

Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Kandidatur till alla poster förutom Notarie, Valberedningsledamot och Seniorsledamot kan göras via fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. söndagen den 14 februari kl. 17:59. Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.

 

Anmälan till mötet

Önskan om att delta via zoom skall meddelas i detta formulär, samt skall bild på ID + studentkort mailas till rostlangd@sydskanska.se. Zoom-länk till mötet kommer skickas ut samma dag som mötet. Vi ses på onsdag!

Fråga oss gärna

Valberedning kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen, likaså Qurator för verksamhetsplan och ProQurator Ekonomi gällande budget. Frågor angående Verksamhetsplan och Budget kan även besvaras under expeditionens öppettider; vardagar 11-13, samt torsdag 17-19.

OBS! Detta möte kommer endast att ske digitalt! OBS!