Vårterminens Andra Ordinarie Nationsmöte 5 april

Vårterminens Andra Ordinarie Nationsmöte 5 april

Kära Sydskåningar!

Vårterminens andra nationsmöte går av stapeln den 5 april.
Under detta nationsmöte kommer dels val av förtroendeposter inom Quratel, Seniorskollegium och valberedning förrättas.

Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter i och tid inkomna motförslag. Nu finns dessutom presentationer av alla sökande till det övre styret ute. Är du nyfiken på hur valberedningsprocessen sett ut? Klicka då här.

ProQurator Ekonomi, Sara Bergström 

ProQurator Ekonomi, Alice Idéhn

PR-chef, Stina Larsson

Senior, Daniel Moreland

Senior, Jenny Kall Karlsson

Senior, Sofie Seldén Andreasson

Under mötet tillkommer det en andra läsning av en motion, till denna har ledamöter ur seniorskollegiet skickat en remiss och reservationsbrev:

Stadgeändring kapitel 8 §4

Remissvar från Seniorskollegiet

Reservationsbrev från Seniorsledamot

Till mötet har det även inkommit en proposition:

Proposition om avskaffande av Redaktör

Vid frågor och funderingar, tveka inte att höra av er till mig på q@sydskanska.se.

Hälsningar,

David Frödin
Qurator