Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 7 april

Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 7 april

Kära Sydskåningar!

Välkomna till vårterminens andra ordinarie Nationsmöte!
Mötet går av stapeln kl. 18.00(..) tisdagen den 7 april, 2020. Under detta nationsmöte kommer dels val av förtroendeposter inom Quratel, Seniorskollegium och valberedning förrättas.

OBS! Med anledning av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer detta möte endast att ske digitalt.

Man ansluter till mötet genom att mejla en bild på id + studentkort till rostlangd@sydskanska.se
Samtliga mejl kommer att raderas efter mötet.

När dina inskickade bilder granskats får du ett mejl med en zoom-länk till mötet.

Det går att ansluta till mötet mellan kl 16:00 och 18:00.

Valberedning  och ProQurator Ekonomi kommer  finnas tillgängliga i mötesrummet innan 18 för att kunna svara på frågor rörande valberedningsprocess och halvårsrapport.

—————————-
You join the meeting by emailing a picture of ID + student card to rostlangd@sydskanska.se

All emails will be deleted after the meeting.

After your submitted photos have been reviewed, you will receive an email with a zoom link to the meeting.

You can connect to the meeting between 16:00 and 18:00.

The Nomination Committee and ProQurator Economy will be available in the meeting room before 18 to be able to answer questions regarding the nomination process and the half-annual economy report.

 

Kandidatur
Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom Valberedningsledamot, Seniorsledamot, Husförman och Husstyrelseledamot kan göras genom fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 4 april, kl. 17:59. Kandidaturer inkomna efter detta kommer inte att beaktas. I tid inkomna motkandidaturer anslås måndag den 6 april.

Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.

Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter med tillhörande motivering. Intresserad av valberedningens valprocess? Klicka då HÄR och HÄR.

Motiveringar
Seniorskollegiets valberednings rekommendationer VT20
Nationens valberednings rekommendationer VT20

 

Presentationer av kandidater till övre styret:

Agnes Hedengren (ProQurator Ekonomi, 2t)

Patryk Banach (Seniorsledamot, 4t)

Maayke Broeksma (Seniorsledamot, 1t)

Sofie Seldén Andréasson (Revisorssuppleant, 2t)**

 

 

Varma hälsningar,

Maja Duveborn
Qurator