Vårterminens andra ordinarie Nationsmöte – 2024-04-02

Vårterminens andra ordinarie Nationsmöte – 2024-04-02

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 2 april går vårterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer bland annat val till Quratelet, Seniorskollegiet, Valberedningen och Mästeriet att förrättas. Fyllnadsval av förtroendeposter inom Seniorskollegiet och Förmannakåren kommer även att förrättas.

Nomineringsprocessen
Nedan finnes Valberedningens och Seniorskollegiets valberednings valprocess och rekommendationer, samt presentationer från kandidater. Poster inom Quratelet, Seniorskollegiet och Valberedningen måste valberedas eller motkandideras. Motkandidaturer ska vara Quratorn skriftligen tillhanda till q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan Nationsmötet, dvs lördagen den 30/3 kl 17:59. För ej valberedda fyllnadsval gäller endast fri kandidatur på nationsmötet. Har du den här terminen fyllnadsvalts av Quratelet måste du söka om din post på mötet genom fri kandidatur.

Rekommendationer

Tillgängliga här finns valberedningens valprocess och rekommendationer.

Tillgängliga här finns Seniorskollegiets valberednings valprocess och rekommendationer.

Representanter från båda valberedningar kommer finnas tillgängliga en halvtimme innan mötet, för att svara på frågor.

Personliga presentationer

Carl Pettersson – ProQurator Ekonomi

Daniel Yahoo – ProQurator Ekonomi

Jesper Samuelsson – PR-chef

För poster i Övre styret krävs motkandidatur senast tre (3) dagar innan Nationsmötet, det vill säga den 30 mars kl 17:59. Övriga poster kan motkandideras fritt på mötet. Om en ej kan närvara på mötet kan motkandidatur skickas skriftligt till q@sydskanska.se.

Övriga handlingar

Revisorsberättelse

Övrig information

Kallelse och dagordning till Nationsmötet finnes nedan.

Vårterminens andra ordinarie Nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej att erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se