Vårterminens andra ordinarie Nationsmöte 2022-04-05

Vårterminens andra ordinarie Nationsmöte 2022-04-05

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 5 april går vårterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom Quratel, Övre Styret, Mästeriet och Valberedningen att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Utlysning av poster kan läsas nedan.

Valberedningens rekommendationer

Valberedningens valprocess kan läsas här.
Valberedningens rekommendationer kan läsas här.

Seniors valberednings valprocess kan läsas här.
Seniors valberednings rekommendationer kan läsas här.

Personliga presentationer
Henrik Berven – ProInspector
Johan Jörlert – ProQurator Ekonomi
Klara Forsblom – PR-chef
Juan Sánchez – Husförman
Darius Baeckström – Seniorsledamot
Samuel Dahlman – Seniorsledamot
Hanna Magnusson – Seniorsledamot

Fråga oss gärna
Valberedning kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen.

Övrig information
Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Motkandidaturer för poster inom Inspectorat, Quratel, Övre styret och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 2 april kl. 17:59. 

Vårterminens andra ordinarie Nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.