Vårterminens andra ordinarie Nationsmöte 11 april

Vårterminens andra ordinarie Nationsmöte 11 april

Kära Sydskåningar!

Vårterminens andra nationsmöte går av stapeln den 11 april. Under detta nationsmöte kommer dels val av förtroendeposter inom Quratel, Seniorskollegium och valberedning förrättas.

Det finns även två propositioner av Seniorskollegiet som ska genomgå sin andra läsning. Här finnes en FAQ om bakgrunden till stadgerevideringarna.

Proposition, ändring av nationens stadgar

Proposition, ändring av husets stadgar 

Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter med tillhörande motivering. Intresserad av valberedningens valprocess? Klicka då här.

Motiveringar
Nationens valberednings rekommendationer VT18
Seniorskollegiets valberednings rekommendationer VT18

Presentationer: Övre Styret

Alice Idehn SWE+ENG

Hobbe Eriksson SWE /    ENG

Kandidaturer
Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom valberedningsledamot kan göras genom fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för quratels-, seniors- eller valberedningsposter skall meddelas Qurator via q@sydskanska.se senaste tre (3) dagar innan mötet dvs. senast kl. 17:59 söndagen den 8 april. I tid inkomna motkandidaturer anslås måndag den 9 april. Kandidaturer inkomna efter detta kommer inte att beaktas.

Hälsningar,
Jasmine Ouattara Friberg,  Qurator