Vårterminens tredje ordinarie Nationsmöte 9 maj

Vårterminens tredje ordinarie Nationsmöte 9 maj

Kära Sydskåningar!

Vårterminens tredje och sista Nationsmöte går av stapeln den 9 maj. Under detta nationsmöte kommer dels val av förtroendeposter inom Husstyrelse och förmannakår förrättas.

Det finns även en proposition av Seniorskollegiet som ska genomgå sin första läsning. Här finnes en FAQ om bakgrunden till stadgerevideringen

Proposition, ändring av nationens stadgar

Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter. Intresserad av valberedningens valprocess? Klicka då här.

Motiveringar

Nationens valberedning

Seniorskollegiets valberedning

Kandidaturer
Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom valberedningsledamot kan göras genom fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för quratels- eller valberedningsposter skall ha meddelats Qurator via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. senast kl. 17:59 söndagen den 6 maj. Det finns inga i tid inkomna kandidaturer för PR-chef eller valberedningsledamot. Kandidaturer till dessa poster kommer inte att beaktas under nationsmötet.

Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet.

Alla eventuella frågor kan med fördel skickas till q@sydskanska.se.

Hälsningar,
Jasmine Ouattara Friberg,
Qurator