Tredje Ordinarie Nationsmöte HT21

Tredje Ordinarie Nationsmöte HT21

Kära Sydskåningar!
Tisdagen den 30 november går höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom  Övre Styret, Mästeriet och Förmannakåren inför nästa termin att förrättas.

Valberedningens rekommendationer
Valberedningens rekommendationer kan läsas här.
Valberedningens valprocess kan läsas här.

Fråga oss gärna
Valberedning kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen.

Övrig information
Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Motkandidaturer för poster inom Quratel, Övre styret och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 27 november kl. 17:59. 

Tredje Ordinarie Nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.