Vårterminens tredje ordinarie nationsmöte 2023-05-09

Vårterminens tredje ordinarie nationsmöte 2023-05-09

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 9 maj går vårterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom Övre Styret, husstyrelsen och förmannakåren inför nästa termin att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Utlysning av poster kan läsas nedan.

Kandidaturer:
Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom Valberedningsledamot och Övre Styret kan göras genom fri nominering på nationsmötet. Kandidaturer till Övre Styre och Valberedningen ska gå igenom Valberedningen eller genom motkandidatur som skickas in till q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, d.v.s lördagen den 6 maj 17:59.

Rekommendationer och valprocess

Här kan ni läsa valberedningens rekommendationer.

Här kan ni läsa valberedningens process.

Representanter från valberedningen kommer finnas tillgängliga en halvtimme innan mötet, för att svara på frågor.

Personliga presentationer

Isak Evaldsson – Seniorsledamot

Övrig information

Vårterminens tredje ordinarie nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.