Sydskånska Nationen informerar inför HT20 gällande Covid-19

Sydskånska Nationen informerar inför HT20 gällande Covid-19

 

2020-08-17

Sydskånska Nationen informerar

Under vårterminen 2020 valde Sydskånska Nationen att pausa all verksamhet tills vidare. Under höstterminen kommer vi däremot att ställa om och bedriva anpassad verksamhet på nationen. Det här innebär att samtlig verksamhet kommer bedrivas på ett sådant sätt så att det följer myndigheternas restriktioner gällande smittspridning av Covid-19. 

Vi väljer att bedriva anpassad verksamhet för att fortsätta finnas här för våra medlemmar och som nation ta vårt studiesociala ansvar. Anpassningarna innebär bland annat strängare regler kring hygien samt sänkt maxkapacitet för antalet gäster i lokalerna och tydliga kösystem. 

Vi kommer fortsatt att hålla all klubbverksamhet pausad. 

Sydskånska Nationen kommer fortsätta att följa händelseförloppet och följa myndigheternas rekommendationer. Vi uppmanar alla att göra detsamma och att stanna hemma om man uppvisar symptom. Nationen kommer att fortsätta arbeta internt med förbättring och fortsätta att finnas här för sina medlemmar. Om du behöver stöd kan du alltid kontakta oss via mejl eller besöka expeditionen som kommer vara fortsatt öppen vardagar 11-13 samt torsdagar 17-19. 

För frågor kontakta q@sydskanska.se 

Maja Duveborn

Qurator

 

————–

ENGLISH:

Sydskånska Nation informs

During the spring semester of 2020, the nation decided to shut down all operations until further notice. During the fall semester, however, we will re-organize and have adapted activities. This means that all operations will be conducted in such a way that it complies with the authorities’ restrictions on the spread of infection by Covid-19.

We choose to conduct adapted activities to continue to be here for our members, as a nation we have a great deal of study-social responsibility. The adaptations include stricter rules regarding hygiene as well as reduced maximum capacity for the number of guests in the room and queueing systems.

We will continue to keep all club operations closed.

Sydskånska Nation will continue to follow the course of events and follow the recommendations of the authorities. We urge everyone to do the same and to stay home if you have any symptoms.

The nation will work internally with improvement and will continue to be here for its members. If you need support, you can always contact us via email or visit the office which will remain open Monday-Friday 11-13 and Thursdays 17-19.

If you have questions contact q@sydskanska.se 

Maja Duveborn

Qurator