LEDIGFÖRKLARANDE AV SKÅNSKA NATIONERNAS LUCIASTIPENDIER HÖSTEN 2017

LEDIGFÖRKLARANDE AV SKÅNSKA NATIONERNAS LUCIASTIPENDIER HÖSTEN 2017

Ljunggrenska Stipendiefondenårets ram 36 000 kr

Utdelas till samma stipendiat under två år och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Skånska Damernas, årets ram 36 000 kr 1 år, kan förlängas 1 år,

sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Danielssonska stipendium, årets ram 46 000 kr

Utdelas till student av Skånska nationerna. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Simrishamn med omnejd, årets ram 72 000 kr

Utdelas till studerande som minst 2 terminer varit aktiv och äro inskriven i någon av de Skånska nationerna, med företräde för dem som äro eller under sin skoltid har varit hemmahörande i Simrishamns stad, Ingelstads eller Jerrestads härad. Sökes hos Skånska nationernas gemensamma utskott och utdelas av ordförande. Berättigad är stipendiat som ej tidigare tilldelats stipendiet.

Perioikernas stipendium, årets ram 73 000 kr

Utdelas till studerande som åtnjutit undervisning vid läroverk i Lund med dimissionsrätt, med företräde för dem som äro från Torna, Bara eller Harjagers härader, dock ej från Lunds stad. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Skånska nationernas flitstipendier, 5 stipendier, årets ram 79 000 kr

Utdelas till student av de Skånska nationerna som i föredömlig anda och med vitsordat engagemang främjat den skånska nationsverksamheten. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott. Stipendieblanketter finns att hämta på de Skånska nationernas expeditioner och hemsidor.

 

Adressera enligt nedan eller lämna in ansökan på Kristianstads Nations expedition.

”Luciastipendier” Kristianstads Nation Tornavägen 7 223 63 Lund

Sista ansökningstid är torsdagen 16 november kl 19:00

Efter denna tid emottages inga ansökningar KOM IHÅG ATT POST TAR TID!

Frågor hänvisas till Qurator Katrin Sörensen på Kristianstads Nation, 046-14 80 18 eller q@krnation.se

Ansökningsblankett HT17

Utlysning HT17