Höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte 29 november

Höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte 29 november

Kära Sydskåningar!

Höstterminens tredje och sista Nationsmöte går av stapeln den 29 november. Vid detta val kommer dels beslut om ansvarsfrihet, presentation av preliminär verksamhetsplan för VT18 samt val av förtroendeposter behandlas. Nedan finnes de utlysta posterna, kallelse till möte, bilagor till beslutspunkterna samt förslag på föredragningslista.

Intresserad av valberedningens valprocess? Klicka då här.

Det finns två propositioner av Seniorskollegiet;

Proposition, ändring av nationens stadgar

Proposition, ändring av husets stadgar 

Här finnes en FAQ om bakgrunden till stadgerevideringarna

För att ta del av verksamhetsberättelse och bokslut från VT17 kontaktar man Qurator på q@sydskanska.se. Den 29 november en timme innan mötet 17:00 kommer Qurator David Frödin och ProQurator Ekonomi emeritus Daniel Moreland finnas på plats för att presentera och svara på eventuella frågor angående verksamhetsberättelsen och bokslutet.

Bästa hälsningar,
David Frödin,
Qurator