Höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte 2023-11-28

Höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte 2023-11-28

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 28 november går höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer bland annat val av förtroendeposter inom Seniorskollegiet, Husstyrelse, Mästeriet, Valberedningen och Förmannakåren att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Utlysning av poster kan läsas nedan.

Rekommendationer och valprocess

Rekommendationer och valprocess

Här kan man läsa Nationens valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess

Här kan man läsa Seniors valberednings rekommendationer, samt deras valprocess

Representanter från båda valberedningarna kommer finnas tillgängliga en halvtimme innan mötet, för att svara på frågor

Personliga presentationer

Maja Duveborn – Husstyrelseledamot

Alice Idéhn – Revisorssuppleant

Kandidaturer och nomineringar
Poster inom Övre Styret och Valberedningen måste valberedas eller motkandideras senaste tre dagar innan nationsmötet, d.v.s lördagen den 25 nov 17:59, till q@sydskanska.se. Till resten av posterna kan fri kandidatur göras på nationsmötet. För ej valberedda fyllnadsval gäller endast fri kandidatur på nationsmötet.

Övrig information
Kallelse till Nationsmötet kommer sju (7) dagar innan, d.v.s. tisdagen den 21 november. Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet, det vill säga torsdagen den 23 november 17:59.

Höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.