Höstterminens tredje ordinarie nationsmöte 2022-11-15

Höstterminens tredje ordinarie nationsmöte 2022-11-15

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 15 november går höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom Övre Styret, husstyrelsen och förmannakåren inför nästa termin att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Utlysning av poster kan läsas nedan.

Nominering och motkandidatur
Motkandidaturer för poster inom Övre styret och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 12 november kl. 17:59. 

Poster i den högra spalten i utlysningen nedan, markerade med *, är fyllnadsval som söks genom fri kandidatur på nationsmötet och tillsätts direkt. Dessa valbereds ej, och kan därför ej nomineras till heller.

Rekommendationer och valprocess

Här kan man läsa Nationens valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess
Här kan man läsa Seniorskollegiets valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess

Representanter från båda valberedningar kommer finnas tillgängliga en halvtimme innan mötet, för att svara på frågor.

Proposition

Det har inkommit en proposition från Quratelet och Inspectoratet angående Seniorsledamöters soulagering.

Proposition – seniors soulagering

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.