Höstterminens första ordinarie nationsmöte 2023-09-12

Höstterminens första ordinarie nationsmöte 2023-09-12

Kära Sydskåningar

Tisdagen den 12 september går höstterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Seniorskollegiet och Husstyrelsen förrättas. Det kommer även tas beslut kring terminens verksamhetsplan och budget.

Kandidaturer
Poster inom Hustyrelsen, Valberedningen och Övre Styret valbereds eller motkandideras genom att meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, d.v.s lördagen den 9 september kl 17:59. Resterande fyllnadsval valbereds ej, för dessa gäller fri kandidatur på nationsmötet.

Poster markerade med * i utlysningen är fyllnadsval som söks genom fri kandidatur på nationsmötet och tillsätts direkt.

Önskar någon nationsmedlem kandidera utan att närvara på mötet kan kandidatur med motivering skickas till q@sydskanska.se.

Rekommendationer och valprocess

Här kan man läsa Nationens valberednings  valprocess
Här kan man läsa Seniorskollegiets valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess

Motkandidaturer

Eriona Dullovi – Seniorsledamot

Johan Jörlert – Seniorsledamot

Fråga oss gärna

Budget och Verksamhetsplan, samt årsredovisningen och revisionsberättelsen för Studentbostadshuset går att läsa under expeditionens öppettider; vardagar 11-13, samt torsdag 17-19. Qurator och Proqurator Ekonomi kommer vara tillgängliga för att besvara frågor.

Valberedning kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen, likaså Qurator för verksamhetsplan och ProQurator Ekonomi gällande budget.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.