Höstterminens första ordinarie Nationsmöte 13 september

Höstterminens första ordinarie Nationsmöte 13 september

Kära Sydskåningar!

Höstterminens första ordinarie nationsmöte går av stapeln den 13 september!
Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter att ske, nedan finner ni kallelsen, föredragningslistan och utlysning av de vakanta förtroendeposterna.

Två Sydskåningar kandiderar till seniorsledamot:

Andreas Böhlin SWE + ENG 

Cecilia Cedlöf SWE + ENG

Handlingar angående budget och verksamhetsplan för HT17 finns att tillgå på nationens expedition under dess öppettider samt vid överenskommelse. Kontakta q@sydskanska.se för mer information.

Det här även inkommit en proposition från Seniorskollegiet, nationens styrelse:

Ekonomiska befogenheter

Hälsningar,

David Frödin
Qurator