Höstterminens andra ordinarie nationsmöte 2022-10-18

Höstterminens andra ordinarie nationsmöte 2022-10-18

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 18 oktober går höstterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer val av förtroendeposter inom Quratel, Övre Styret, Mästeriet och Valberedningen att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter.

Motkandidaturer för poster inom Övre styret och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 15 oktober kl. 17:59. 

Nomineringar

Poster i den högra spalten i utlysningen nedan, markerade med *, är fyllnadsval som söks genom fri kandidatur på nationsmötet och tillsätts direkt. Dessa valbereds ej, och kan därför ej nomineras till heller.

Rekommendationer och valprocess

Här kan man läsa Nationens valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess
Här kan man läsa Seniorskollegiets valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess

Representanter från båda valberedningar kommer finnas tillgängliga en halvtimme innan mötet, för att svara på frågor.

Personliga presentationer

Ella Kurki – Qurator
Alice Lindén – Qurator

Ida Berg – ProQurator Social

Noa Liungman – Notarie

Ella Jacob – Seniorsledamot
Olivia Bexell – Seniorsledamot

Motioner

Motion inkommen: SSK kan inte stå bakom motstånd mot att bygga studentbostäder.
Bilagor till motionen: Motion låt LKF bygga studentbostäder, Bostadsrapport VT22, Remissvar LKF och studentbostäderna

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.