Extrainsatt nationsmöte 26 maj 2020

Extrainsatt nationsmöte 26 maj 2020

Kära Sydskåningar!

Ett extrainsatt Nationsmöte kommer att hållas tisdagen den 26 maj kl 18.00(..).

OBS! Detta möte kommer endast att ske digitalt via Zoom.

Man ansluter till mötet genom att mejla en bild på id + studentkort till rostlangd@sydskanska.se
När dina inskickade bilder granskats får du ett mejl med en zoom-länk till mötet.
Samtliga mejl kommer att raderas efter mötet.

Nedan finnes kallelse samt föredragningslista.

 

Handlingar:
Det har kommit in en proposition från Seniorskollegiet:

Proposition, inrättande av ny förtroendepost

FAQ till propositionen

 

Varma hälsningar,

Maja Duveborn, Qurator