Härmed utlyses Skånska Nationens Luciastipendier HT21

Härmed utlyses Skånska Nationens Luciastipendier HT21

Skånska Nationens Luciastipendier

Kära Sydskåningar!

Som medlem i Sydskånska Nationen kan du nu söka Skånska Nationens Luciastipendier! Du kan söka mellan den 25/10 och 19/11! Missa inte chansen att dryga ut studiestödet!
Ansökningsblanketter finns på expen eller på Skånska nationens hemida: http://skanskanationen.se/stipendier/
Har du frågor så tveka inte att höra av dig till Q@sydskanska.se!

OBS: Flera stipendier ger företräde till studenter från vissa orter. Stipendierna använder den gamla beteckningen härad. Du som söker stipendier uppmuntras att kolla upp vilken härad din födelseort tillhör så du vet ifall du kan åberopa särskilt skäl till att få stipendium