Vårterminens första ordinarie nationsmöte 18 februari

Vårterminens första ordinarie nationsmöte 18 februari

Kära Sydskåningar!

Välkomna till vårterminens första ordinarie nationsmöte som går av stapeln tisdagen den 18 februari, 2020. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter att ske, dels beslut om vårterminens budget och verksamhetsplan att tas. Nedan finner ni kallelsen, föredragningslistan och utlysning av de vakanta förtroendeposterna.

Handlingar angående budget och verksamhetsplan för VT20 finns att tillgå på nationens expedition under dess öppettider samt vid överenskommelse. Kontakta q@sydskanska.se för mer information.

Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter med tillhörande motivering. Intresserad av valberedningens valprocess? Klicka då HÄR och HÄR.

Motiveringar
Seniorskollegiets valberednings rekommendationer VT20
Nationens valberednings rekommendationer VT20

Presentationer av kandidater till det Övre Styret

Erika Steen (4t)

Kandidaturer

Kandidaturer eller motkandidaturer till alla förmannaposter förutom Valberedningsledamot, Seniorsledamot, Husförman och Husstyrelseledamot kan göras genom fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 15 februari, kl. 17:59.  I tid inkomna motkandidaturer anslås måndag den 17 februari. Kandidaturer inkomna efter detta kommer inte att beaktas.

Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här.

 

Varma hälsningar,

Maja Duveborn
Qurator