Vårterminens första ordinarie Nationsmöte 14 februari

Vårterminens första ordinarie Nationsmöte 14 februari

Kära Sydskåningar!

Vårterminens första ordinarie nationsmöte går av stapeln den 14 februari. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter att ske, nedan finner ni kallelsen, föredragningslistan och utlysning av de vakanta förtroendeposterna.

Handlingar angående budget och verksamhetsplan för VT18 finns att tillgå på nationens expedition under dess öppettider samt vid överenskommelse. Kontakta q@sydskanska.se för mer information.

Hälsningar,

Jasmine Ouattara Friberg
Qurator