Skånska Nationens Luciastipendier

Skånska Nationens Luciastipendier

Hej kära Sydskåningar,

Varje höst delar de Skånska nationerna ut stipendier till sina medlemmar. Dessa stipendier kan sökas av varje medlem ut Sydskånska nationen, samt medlemmar ur Helsingkrona nation, Kristianstad nation, Lunds nation samt Malmö nation.

Att söka stipendiet är ingen komplicerad process, fyll i blanketten och skriv ut ett utdrag på genomförda kurser från studen.lu.se. Viktigt att komma ihåg är att ansökningsblanketten med bifogade handlingar skall vara Kristianstad nations Qurator till handa senast den 17:e november klockan 19:00.

Behöver ni hjälp med att fylla i blanketten eller att få den utskriven så får ni gärna komma förbi expen på våra öppettider.

Vänliga hälsningar

Kristoffer Levin
Qurator

Utlysning av Skånska nationens Luciastipendier

Ansökningsblankett