LEDIGFÖRKLARANDE AV SKÅNSKA NATIONERNAS LUCIASTIPENDIER HÖSTEN 2019