Kallelse till nationsmöte

Kallelse till nationsmöte

19e november 18:00(..) är det dags för det fjärde ordinarie Nationsmötet för 2014, mycket ska avhandlas, klaras av och väljas, se nedan för hela kallelsen och Valberedningens förslag, det finns fortfarande några vakanta poster och det går alltid att motkandidera (till nästan alla poster) på mötet!

>> Kallelse 2014-11-19 <<

>> Valberedningens förslag 2014-11-19 <<