Höstterminens andra ordinarie nationsmöte 2023-10-24

Höstterminens andra ordinarie nationsmöte 2023-10-24

Tisdagen den 24 oktober går höstterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer bland annat val av förtroendeposter inom Quratel, Seniorskollegiet, Husstyrelse, Mästeriet och Valberedningen att förrättas. Det kommer även förrättas fyllnadsval av vakanta förmannaposter. Utlysning av poster kan läsas nedan.

Rekommendationer och valprocess

Här kan man läsa Nationens valberednings rekommendationer, samt om deras valprocess

Representanter från valberedningen kommer finnas tillgängliga en halvtimme innan mötet, för att svara på frågor.

Personliga presentationer

Noa Liungman – Qurator
Oskar Jonson – Qurator

Maja Andersson – ProQurator Social
Stefan Fjellander – ProQurator Social

Moa Samuelsson – Notarie
Sebastian Lindbom – Notarie

Mohammed Karawi – Seniors
Ella Kurki – Seniors

Motkandidaturer för poster inom Quratel, Seniorskollegiet, Huset, och Valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 21 oktober kl. 17:59. 

Resterande fyllnadsval valbereds ej, för dessa gäller fri kandidatur på nationsmötet. Önskar någon nationsmedlem kandidera utan att närvara på mötet kan kandidatur med motivering skickas till q@sydskanska.se.

Motioner

Inkommen motion: Sydskånska Nationen – Betornas nation

Inkommen motion: Sydskånska Nationen – En nation som värnar om sina jobbare

Övrig information
Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet, det vill säga torsdagen den 19 oktober 17:59.

Höstterminens andra ordinarie Nationsmöte kommer arrangeras i Göstabudssalen på Sydskånska Nationen, Tornavägen 5. Möjlighet att närvara digitalt kommer ej erbjudas.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.