Hösterminens första ordinarie Nationsmöte 2021-09-14

Hösterminens första ordinarie Nationsmöte 2021-09-14

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 14 september går höstterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Övre Styret och Husstyrelsen förrättas.

Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Kandidatur till alla poster förutom Notarie, Valberedningsledamot och Seniorsledamot kan göras via fri nominering på nationsmötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 11 septemberkl. 17:59. Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här.

Vid frågor och funderingar, mejla q@sydskanska.se.

Anmälan & deltagande på digitalt möte

Första nationsmötet för höstterminen kommer endast att hållas digitalt via Zoom. För att delta på det digitala nationsmötet behöver du fylla i detta anmälningsformulär samt skicka bild på legitimation och studentkort till rostlangd@sydskanska.se. Mer utförliga instruktioner för hur du anmäler dig till nationsmötet hittar du i anmälningsformuläret.

Nomineringar

Nomineringar görs endast för poster markerade med ** i utlysningen. Nominering görs till valberedning@sydskanska.se.
Ett nominerings-mail skall innehålla namn på den nominerade, hur valberedningen kan kontakta dem (email, telefonnummer eller liknande), samt en frivillig motivering av nomineringen.

Poster markerade med * i utlysningen är fyllnadsval som söks genom fri kandidatur på nationsmötet och tillsätts direkt.

Valberedningens förslag och valprocess

Valberedningens förslag finns att läsa här.
Valberedningens valprocess finns att läsa om här.

Fråga oss gärna

Valberedning kommer finnas tillgänglig 30 minuter före mötet för att svara på frågor kring valprocessen, likaså Qurator för verksamhetsplan och ProQurator Ekonomi gällande budget. Frågor angående Verksamhetsplan och Budget kan även besvaras under expeditionens öppettider; vardagar 11-13, samt torsdag 17-19.