Första ordinarie Nationsmöte 15 februari 2017

Första ordinarie Nationsmöte 15 februari 2017

Kära Sydskåningar!

Vårterminens första ordinarie nationsmöte går av stapeln den 15 februari!
Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter att ske, nedan finner ni kallelsen, föredragningslistan och utlysning av de vakanta förtroendeposterna.

Handlingar angående HT16 bokslut och verksamhetsplan VT17 finns att tillgå på nationens expedition under dess öppettider samt vid avtalad tid. Verksamhetsplanen går att få utskickad på mejl genom att kontakta q@sydskanska.se

Hälsningar,

David Frödin
Qurator